Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Online by

De downloadshop

Fiif spiksplin-ternije harkboeken!

Bestel no by
Bestelformulier cd's
Satire fan Koos Tiemersma
AF-F31 Tiemersma
Ferhalebondel Ik bedoel mar! fan Froon Akker
AF-F32 Froon Akker
Horror yn de Wâlden fan Ate Grypstra
AF-F33 Ate Grypstra
Doarpsferhalen út Jorwert troch Douwe de Bildt
AF-F34 Douwe de Bildt
Roman Wurk fan Elske Schotanus
AF-F35 Elske Schotanus
De Hobbit
AF-F23 J.R.R.Tolkien
Grouwélige ferhalen fan ferskate fertellers
AF-D12 Kootstra e.o
Gysbertwinner Froon Akker/Koos Tiemersma
AF-F29 Tiemersma.
Young Adult Fiction fan Kathy Reichs
AF-FC30 Reichs
 
Autobiografyske roman fan Johan Veenstra: Een brogge van glas.
AF-F6 Johan Veenstra
Ferhaal ut Frankryk
AF-F07 Riek Landman
De knappe roman It Portret fan Wilco Berga, ynlêzen troch Douwe de Bildt
AF-F8 Wilco Berga
It Ferset, de bekroande roman fan Harmen Wind
AF-F9 Harmen Wind
Pracht roman fan Hylke Speerstra
AF-F27 Hylke Speerstra
Ien fan de Fryske Modernen, de roman Joppe fan Hein Jaap Hilarides.
AF-F11 H.J. Hilarides
Radioferhaaltsjes fan Anne Feddema
AF-F12 Anne Feddema
Folksferhalen út Frjentsjerteradiel
AF-F13 Wijnstra e.o
De Mantha Minnema searje
AF-F14 H. Speerstra
Keatsloopbaan Johannes Brandsma, beskreaun troch Jelle Bangma
AF-F15 Jelle Bangma
Chicklitferhalen fan Wieke de Haan
AF-F16 Wieke de Haan
In spannende detektive fan Joop Boomsma
AF-K7 J. Boomsma
In spannende detektive fan Sietse de Vries
AF-F19 Sytse de Vries
Prachtige ferhalen fan Greet Andringa
AF-F21 Greet Andringa
Rink van der Velde De fűke
AF-K8 Rink v/d Velde
De mjitte - Koos Tiemersma
AF-F1 K. Tiemersma
Ferhalebondel De tiid stie even stil - Jan van der Leij
AF-F2 Jan v/d Leij
Wieke de Haan - Optriuwe en ôfbliuwe
AF-F3 Wieke de Haan
Auck Peanstra - Sitebuorren
AF-F4  Auck Peanstra
De novelle De fûgel fan Tr. Riemersma, ynlêzen troch Wouter van der Wal.
AF-F5 Trinus Riemersma
In spannende detektive fan Joop Boomsma
AF-K7 Joop Boomsma
13 sfearfolle reedridersferhalen, foarlêzen troch Hylke Speerstra sels
AF-K3 Hylke Speerstra
Langere ferhalen fan Durk van der Ploeg
AF-F18 D. v/d Ploeg
Langere ferhalen fan Sjoerd Bottema
AF-F24 Sjoerd Bottema
Ynterviews fan Wieke de Haan
AF-F26 Wieke de Haan
Rink van der Velde Feroaring fan lucht
AF-K1 Rink v/d Velde
De autobiografyske roman fan Elie Wiesel, foarlęzen troch de oersetter, Jacobus Knol.
AF-K2 Elie Wiesel
Rink van der Velde De fűke
AF-K8 Rink v/d Velde
It sterke ferhaal fan Goasse Knop, foarlęzen troch Wouter van der Wal.
AF-K4 J.H. Halbertsma
De oangripende roman fan Froukje Annema, foarlęzen troch Grytsje Reitsma-Snoek.
AF-K5 Froukje Annema
Alle gedichten fan Abe de Vries
AF-D1 Abe de Vries  
Marga Claus, Bollman en Bollman - Moderne roman oer travesty
AF-F17 Marga Claus
In aardige klassiker
AF-D3 Klaas Bruinsma  
In skitterjend ferhaal
AF-F25 Hylke Speerstra  
Nije 'mearkes'fan Meindert Bylsma
AF-F22 M. Bijlsma
Fjouwer bysûndere lêzingen
AF-D2 Seminar  
Fjouwer bysûndere lêzingen
AF-D04 Literêre 4-stêdetocht  
Fjouwer lęzingen oer de see
AF-D10 See, see, do wide see  
Trije nijsgjirrige lêzings oer de Fryske literatuer
AF-D11 F.Riemersma e.o.
Fjouwer nijsgjirrige lêzings oer de ferskate aspekten fan Douwe Kalma
AF-D15 Krol e.o.
In novelle oer de swierrichheden fan demint wurden: Nei it Park fan Hylkje Goïnga
AF-K6 Hylkje Goïnga
Riemersma syn masterwurk ekstra tagonklik
AF-FC28 Trinus Riemersma
Kuneara, Akky van der Veer
AF-F10 Akky v/d Veer
Oersettingen út it Spaansk fan Klaas Bruinsma
AF-D13 Bruinsma
Moai boek oer de oarloch fan Tiny Mulder
AF-K10 Tiny Mulder
         
Berneboeken  Hoe brûke je se yn de klasse?
De skat fan jonker Jan
AF-B19 Lida Dykstra
Jelle Bangma Skoare by FC Top
AF-B2 Jelle Bangma
Lida Dykstra - Spegelspreuk
AF-B3 Lida Dijkstra
Keatse foar de krânse
AF-B18 Keatse

Grimm mearkes
AF-B15 GRIMM

In aventoer op Schylge
AF-B6 Jan Schotanus
In nije berneboekesearje: De Traveliers
AF-B7 Auck Peanstra
It spannende ferhaal oer de Traveliers op Yslân, foarlęzen troch skriuwster Anny de Jong.
AF-B8 Anny de Jong
Help... in hűn - Anny de Jong
AF-B9 Anny de Jong
De Traveliers yn Amearika, foarlęzen troch skriuwer Jan Schotanus.
AF-B12 Jan Schotanus
Jongereinboek fan Hanneke de Jong
AF-B4 Hanneke de Jong
Nijste Traveliers fan Auck Peanstra
AF-B13 Auck Peanstra
In flitsend hűntsje - Anny de Jong
AF-B10 Anny de Jong
De oersetting fan Charly and the Chocolatefactory foarlęzen troch oersetter Jan Schotanus.
AF-B11 Roald Dahl
De Hobbit
AF-F23 J.R.R.Tolkien
Spoaren! - Anny de Jong
AF-B14 Anny de Jong  

Alice
AF-K09 Lewis Carroll

Eardere searjes

10 harkboeken fan âldere berneboeken. Mentha Minnema en mear.
 

It is foar de hearen- Anny de Jong
AF-B16 Anny de Jong  

Ferhalen fan en foar bern troch Ep van Hijum.
AF-B17 Ep van Hijum
Spikergek - Anny de Jong
AF-B1 Anny de Jong

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria - Jan Schotanus
AF-B5 Jan Schotanus