Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De tiid stie even stil -
Jan van der Leij
(Venus - 2005)

Keapje de download by Luisterrijk (Fan oktober f)

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei ien fragmint.

 

Keapje dit boek: Online € 7,50

4 cd's € 15

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

It waard my kâld oer de lea.
Der lei in deade man. De stilte waard benearjend.
Foar de tredde kear seach ik nei myn auto.
Wat deryn dreau wie in lyk.
Ik wie in pear tellen ferslein en seach Pyt
freegjend oan. Dy kaam op my ta.
Die de bûslampe út, en lei in hân op myn skouder.
Hy sei op gemoedlike toan: 'Begripe jo it no? It is gjin spultsje.. .'
(Ferkeard parkeard)

Jan van der Leij (Grou 1952) publisearre yn 1997 trije keatsferhalen yn Tuskenspul.

Yn 2003 en 2004 wûn er mei in ferhaal in Rely-priis. Syn ferhalen binne tige ferskillend.

Hy skriuwt koele observaasjes, mystearjes, humoristysk-realistyske stoarjes en ferrifeljende ferhalen.
De skriuwer jout de werklikheid no en dan in draai dy't de lêzer ferrast of ferbjusteret.

 

Foarlêzen troch de skriuwer.
De tiid stie even stil wurdt foarlêzen troch de skriuwer sels.

Bestelnûmer AF-F2

ISBN 978-94-6038-002-0

Ynformaasje oer Jan van der Leij by Tresoar.

 

Audiofrysk Home