Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

15 septimber 2012

Audiofrysk Nijsbrief
De Moanne fan it Fryske Boek ek by Audiofrysk

De Moanne fan it Fryske Boek
is los

De Moanne fan it Fryske Boek ek by Audiofrysk

Kado-aksje Audiofrysk ek!
Yn de Byb yn Ljouwert leit er prominint tusken de Fryske boeken en harkboeken

Yn de bibleteken fan Fryslân

Hjir leit de kado-cd mei de blomlêzing út de Fryske literatuer yn de bibleteek fan Ljouwert moai prominint tusken de Fryske boeken. Op de earste ferdjipping fine jo de stand. Nim ek ien mei, as jo him noch net hawwe.

De kado-cd is aanst ek online foar 0 euro te besetten by Luisterrijk.

Obe Postmapriis foar Anne Popkema

Op de iepeningsjûn fan de Moanne fan it Fryske boek makke de sjuery bekend, dat de Obe Postmapriis foar oersettings takend is oan Anne Tjerk Popkema foar syn oersetting fan De Hobbit.
Fan herte lokwinske.

Jo kinne De Hobbit, prachtich ynlêzen troch de oersetter, as audioboek oantuge by Audiofrysk. De papieren ferzje is ferskynd by útjouwerij Elikser.

De Hobbit wie de earste gearwurking tusken Elikser en Audiofrysk, en dat smakke fuort nei mear, want de gearwurking is bysûnder plezierich. In twadde foarbyld is Pseudo-Homearus, de striid tusken mûzen en froasken, ek oerset en ynsprutsen troch in Obe Postmapriiswinner: Klaas Bruinsma.

Anne Tjerk Popkema wint de Obe Postmappriis, hjir stiet er op de foto mei útjouwer Jitske Kingma fan Elikser en Jan Schotanus fan Audiofrysk.

Anne Tjerk Popkema hat it noch mar krekt heard.

Hjir stiet er op de foto mei syn útjouwers. Foto is makke troch Tryntsje van der Veer om 11 oere jûns op it boekefeest yn Tresoar.

   

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

Klaas Bruinsma lêst foar jo it gedicht Nachtbea, fan de Spaanske dichter Francisco de la Torra (1555-?)

   

 

 

Alice yn Wûnderlân

Alice is klear!

Alice is ynlêzen troch Tryntsje van der Veer.

Tryntsje van der Veer posearret mei it troch har ynlêzen harkboek Alice yn Wûnderlân.

Noch in pear dagen en it is ek online te keap by Luisterrijk.

Flaptekst en mear:

Alice is al oer de hûndert jier, mar se is noch altyd fris, fleurich en libben en noch altyd oarsaak fan bewûndering en fermeits foar bern.

Sa skreau oersetster Tiny Mulder yn har ynlieding yn 1964.

En der is wat dat oanbelanget net folle feroare. Noch altyd sprekke de aventoeren fan de lytse Alice ta de ferbylding.
Dit harkboek is in moaie gelegenheid om it ferhaal op 'en nij te genietsjen.

'Wy binne hjir allegearre gek,' sei de Siferske Kat tsjin Alice. 'Ik bin gek. Jo binne gek.' - 'Hoe witte jo, dat ik gek bin?' frege Alice.  - 'Dat moat wol sa wêze,' andere de Kat, 'oars soene jo hjir net kommen wêze.'

'Hjir' is it Wûnderlân, dêr't it famke Alice yn bedarret en de bjusterbaarlikste dingen meimakket. Se kin harsels lytser en grutter meitsje, wat soms o sa gefaarlik is. Se praat mei de Wite Knyn, de Siferske Kat, de Sabeare Skyldpod, de Boaze Hertekeninginne en noch mear wûnderlike skepsels.

Dit klassike boek fol humor foar it jonge - en âldere!  - folk is yn tal fan talen fertaald. Fansels ek yn it Frysk.

 

 

 

Alice Nij

Notear no al fêst:

Boekemerk yn Drachten op sneon 13 oktober, fan 11.00-17.00 oere.

Boekemerk 2010

 

Hjir in foto fan de boekemerk 2010.
Tip foar in hilaryske jûn

De Goede, de Minne en de Lillike,

it Iepenloftspul fan Jorwert

De Goede,de Minne en de LillikeJorwert IepenloftspulJorwert De Goede, de Minne en de Lillike

Noch te sjen op 18, 19, 21 en 22 sept. (fol).
It begjint om 20.00 oere.
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011