Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

30 jannewaris 2013

Audiofrysk Nijsbrief

Alice yn Wûnderlân, Tryntsje van der VeerNasjonale Foarlêsdagen

Fan 23 jannewaris oant 2 febrewaris binne de Nationale Voorleesdagen. Ideale gelegenheid om ris in audioboek del te laden. Sa wurde bern en grutte minsken foarlêzen troch de skriuwer sels, of in oare foarlêzer. Nim bygelyks Alice yn Wûnderlân, fan Lewis Carroll, dat moai ynlêzen is troch Tryntsje van der Veer. It âlde ferhaal fan it famke Alice, dat troch in kninehoal yn in hiele oare wrâld telâne komt, sprekt noch altyd ta de ferbylding.Nationale Voorleesdagen

 


Jaar van het voorlezen

It jier fan it foarlêzen

De Stichting Lezen hat 2013 útroppen ta Jaar van het voorlezen.
Yn it hiele lân, yn in protte bibleteken en ek by Audiofrysk, binne yn de rin fan it jier aksjes om it foarlêzen yn de spotlights te setten.

Jaar van het voorlezen

Mearkes fan Grimm Bornmeer

Mearkes fan Grimm by Audiofrysk

Yn april/maaie komt it earste harkboek fan Audiofrysk mei mearkes op de merk. Anne Popkema sil in seleksje út syn grutte bondeling fan mearkes fan de bruorren Grimm ynlêze.

Fanwege de doelgroep, jongere bern dy't hiel graach nei mearkes harkje, wurde se hjir en dêr licht bewurke. Sa hoopje wy der in moai harkboek fan 2 cd's fan te meitsjen. It omslach komt der ek wat oars út te sjen. Hjirnjonken it boek, sa't it by Bornmeer ferskynd is.

 

Grimm mearkes yllustraasjes Boersma en Groenesteyn

Grimm - de mearkes

2013 is ek it jier, dat de mearkes fan de bruorren Grimm folop yn de belangstelling steane. Yn Nederlân fiert de boekewrâld 200 jier mearkes fan Grimm. It hichtepunt is faaks it sympoasium yn de Efteling op 14 maart.

Grimm yn Ljouwert

Yn de bibleteek fan Ljouwert binne de orizjinele yllustraasjes fan de mearkes fan Grimm, fan de hân fan Peter Boersma en Hilda Groenesteyn, noch in pear dagen te besjen. Mar leafst 50 yllustraasjes binne tentoansteld yn in kompakt oersjoch fan dizze bysûndere yllustraasjestijl.

 

   

31. Miguel de Unamuno (1864-1936)

De moarn is foarbygien en hinne,
de sinne liet 't glimkjen al nei.
De nocht giet teloar yn 't ferrinnen;
en moarn is al kommendewei.
De dage wie dream mar te neamen;
't ûntweitsjen wie lyksa in dream.
De siele fergarret mar dreamen;
de moarn is al yn it fergean.

 

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

De moarn...

fan Miguel de Unamuno (1864-1936) ,

oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma

   
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011