Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Nim ek in abonnemint op de nijsbrief

Jou jo namme op yn de mail en hy komt út en troch
nei jo ta.

Nijsbrieven

Nij harkboek, BIS lytse Pier, Sweltsjes

juny 2024

 
Audiofrysk Nijsbrief


Nijsbrief juny 2024

Audiofrysk Nijsbrief
Artikel oer Audiofrysk en harkboeken yn Op 'e Skille fan 5 juny '24

RINK van der VELDE

Op 22 juny wurdt yn it Polderhûs op 'e Feanhoop de Rink van der Veldepriis 2024 útrikt oan Gerard de Jong foar it boek Blau fan dagen, griis fan ônrust (in Biltske roman).

Nij by Audiofrysk:
De fjildferhalen

Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk.

As jonge strúnde er om yn ’e bosken fan Beetstersweach en learde er de natuer troch skerp observearjen fan tichteby kennen.

Fiskje en jeie wiene syn lust en syn libben.
En harkje nei de ferhalen fan manlju dy’t de tiid noch meimakke hiene, dat minsken libje moasten fan fiskerij, mollefangen en de jacht op murden.

De fjildferhalen binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild.

 

 

Oare boeken fan Rink van der Velde by Audiofrysk:

 

De Sweltsjerige hâldt stân:

Ek yn de nije lêskoffers fan de AFUK binne se wer opnommen:

de toverangel fan ate yn lêspakket A,
super! yn lêspakket B
en wat in ein! yn lêspakket C.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de pakketten op de site fan de Berneboeke-ambassadeur.

20 juny premjêre:

Audiofrysk is foar trije jier sponsor fan it Berneiepenloftspul yn Easterwierrum,
se binne der hast klear foar!

BIS spilet dit jier:

'Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum',

dat is in bewurking fan de film 'A Night At A Museum'.

 

Wat binne wy benijd!

 

 
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011